BackOffice. Detaljerna som gör skillnadBackoffice.
Detaljerna som gör skillnaden.

Jag kommer skriva några inlägg per månad om vad vi gör hos Gure Group.
Följ #GGInside2015 så får du reda på vad vi gör #BackOffice

Många små saker påverkar hur mottagaren kommer ta emot slutprodukten vi gör, här pratar vi om reklam i tryckt form. Kundens förväntningar och budget, påverkar självfallet också resultatet. När vi gör jobb tillsammans med kunderna är det kundens bransch, förväntan och budget som styr vilket projektteam som ska handplockas, eller vilka leverantörer som är mest lämpade, det är vi bra på.

Kvalitet och stort engagemang är oavsett högsta prioritet hos Gure Group.

 
Exklusiv minibroschyr till välkänd restaurangägare
– från idé till färdig produkt

Uppdrag
PDF Brasserie Group, ledande restaurangaktör i Sverige som bland annat äger restaurang Prinsen, Wienercaféet och Trattorian, bad Gure Group ta fram en trycksak som på ett lättsamt sätt beskriver PDFs breda utbud av restauranger och caféer. Trycksaken ska delas ut och enkelt kunna bäras i fickan.

Speciella detaljer kräver speciella leverantörer
Projektledare och AD hos Gure Group träffar kunden och diskuterar upplägg och tankar. Efter det tar Gure Group fram skisser. Vi väljer kundanpassade typsnitt, färger, symboler mm som bollas med kunden. Vi landar i en minibroschyr med ett exklusivt uttryck i papper och förpackning. För att ta fram det vi har tänkt oss krävs det speciella leverantörer som talar samspråk. Det är detaljerna som styr om det ska gå att utföra. Vi för en dialog med tryckare/bokbinderi för att se om det går att genomföra det vi tänkt oss. En tryckare, bokbindare, papperstillverkare, snörtillverkare jobbar tätt tillsammans med oss – alla är samspråkade i tekniken. En offert tas in.


Papper väljs med omsorg
Vi får råtexter från kund. En av våra copywriters kopplas in, texter anpassas och skärs ner för att få plats på en mindre yta. En av våra engelsk-svenska specialister adapterar texterna till engelska. Bildunderlag kommer från kundens fotograf/bildarkiv. AD:n väljer ut passande bilder samt redigerar en del av bilderna. Vi designar ett flertal nya sidor – omfånget är ett stort antal sidor. Kvaliteten på pappret är viktigt och väljs med omsorg. Tillsammans med kunden besöker vi pappersleverantören, där vi ”klämmer och känner” på olika papper. Den rätta känslan ska förmedlas även i pappret. Vi väljer ut två olika papper, i olika gramvikter, vi får pappersdummies av leverantören. Därefter får kunden känna och klämma. Bästa version utses. Därefter väljer vi ett smörpapper för omslaget och ett antal färgnyanser för guldfolieringen som ska tryckas. När tråden till broschyrryggen tas fram, finns ett 30-tal olika färger att välja mellan hos bokbinderiet. (se bilden). Många val – som är på detaljnivå – avgör slutprodukten.


Guldfoliering på G
Tillsammans med tryckeriet/bokbinderiet tar vi fram ett "skarpt" prov på trycksaken med text/ bild som kunden får känna på. Efter det beslutar vi att gå upp i format något för att bland annat kunna få in lite mer information och kartor. Ny offert tas in. Det görs en ny dummy i ett nytt format till kunden. Vi kommer då gemensamt fram till att vi ska byta papper på inlagan – det ska kännas gediget i det något större formatet vi gick upp till. Ny dummy tas fram.

Vissa texter finjusteras. Symboler tas fram för att förtydliga och förenkla för mottagaren av informationen. Symbolerna godkänns och nu ska den slutliga versionen av broschyren signas av kund. Tryckeriet får över det godkända materialet. Tryckeriet startar sin produktion.

Vi får tillbaka ett "provtryck" på enheten, vilken ska godkännas. Efter godkännandet sätter trycket igång att för hand montera ihop enhetens olika delar.
 

Så här kan ett projekt se ut BackOffice
Projektgruppen hade i det här fallet ca 12 kontaktytor: ansvarig hos kund, fyra underkontakter hos kund, fotograf, projektledare, AD, skribent/översättare, tryckare, bokbindare och pappersleverantör.

I skrivande stund görs guldfolieringen. Efter det ska guldfolieringen torka, monteras och sättas ihop med övriga omslag, inlagor och smörpapper.

 

Väl mött!

Carina Gure, 0739-282005
carina@guregroup.se